Asylum Party – Picture One

Igła powoli zbliża się ku czarnemu krążkowi i już po chwili stół nakrywa się do wystawnej kolacji z piękną kobietą. Ale jak to tak? Ano tak. Sprawczynią zdarzeń mających miejsce podczas pierwszego odsłuchu pły... > Czytaj Całość